Dildo med tre hastigheter og klitorisstimulator

Fra Fallos til Dildo

Fra Fallos til Dildo

En installasjon om kvinners frigjøringshistorie i perioden 1905 til 2005.
Objektene som ble brukt, var kvinneklær og kvinneting stablet opppå hverandre sammen med informasjon om milepæler i perioden. Sammen dannet de en hellig fallosform med en dildo tronende på toppen.
Kvinnenes frigjøring førte til en detronisering av mannen. Det symbolladede objektet fallosen ble forvandlet fra å være et opphøyet maktsymbol til et sexleketøy.

Viktige milepæler
1907 - Kvinner får inntektsbegrenset stemmerett ved stortingsvalg

1910 - Kvinner får alminnelig kommunal stemmerett

1912 - En lov gir kvinner adgang til de fleste embeter, unntatt er de geistlige, diplomatiske og militære embetene og statsrådsembetene

1912 - Kristine Bonnevie blir første kvinnelige professor, ved Universitetet i Oslo.

1913 - Kvinner får alminnelig statsborgerlig stemmerett
1915 - De castberske barnelover gir alle barn samme rettslige stilling, enten foreldrene er gift eller ikke

1922 - Kvinner får adgang til å bli statsråder

1924 - Første mødrehygienekontor opprettes i Oslo av Katti Anker Møller
1936 - Arbeidervernloven gir mødre rett til å ha fri fra arbeidet seks uker før og seks uker etter fødselen og bestemmer at de kan kreve å få sitt arbeide tilbake etter fødselspermisjonen

1937 - En lov om pliktig underholdsbidrag til ektefelle ved skilsmisse vedtas

1938 - Kvinner får adgang til alle embeter, til de geistlige bare med menighetsrådets samtykke
1959 - Jenter og gutter i skolepliktig alder skal ha samme undervisning og pensum
1964 - Ny navnelov innføres. Kvinner får adgang til å beholde pikenavnet ved inngåelse av ekteskap. Barnet får farens slektsnavn
1971 - Midlertidig lov om stønad til fraskilte og separerte innføres. Denne loven består i ca. ti år inntil den blir innarbeidet i folketrygdloven
1978 Norge fikk lov om selvbestemt abort. Norske kvinner kan altså selv bestemme om de vil avslutte svangerskapet eller ikke, så lenge det er innenfor 12. uke i svangerskapet. Før 1978 gjaldt loven fra 1964 som sa at kvinner som ønsket det, måtte søke en nemnd bestående av to leger om å få lov til å ta abort
1983 - Stortinget vedtar å gi kvinner adgang til å avtjene førstegangstjeneste sammen med menn og med samme varighet

1984 - Stortinget vedtar å innføre full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret
1990 - Grunnloven endres slik at kvinner gis likarverett til Norges trone, med virkning for dem født etter 1990

Sted: Fredriksten festning, Halden.
Arrangør: Østfold Bildende kunstnere
År: 2005

DESSVERRE ER FOTODOKUMENTASJONEN BORTE. Vedlagte fotomateriale er illustrasjoner hentet fra wikimedia commons.


Hellige fallosformer