Dildo med tre hastigheter og klitorisstimulator

Fra Fallos til Dildo

Fra Fallos til Dildo

En installasjon om kvinnekamp i perioden 1905 til 2005.
Objektene som ble brukt: kvinneklær og kvinneting stablet oppå hverandre. Til sammen dannet de en hellig fallosform med en dildo tronende på toppen.

Kvinnenes frigjøring førte til en detronisering av mannens status og makt. Den symbolladede fallosen er blitt forvandlet fra opphøyet maktsymbol til et sexleketøy.

Viktige milepæler i kvinnekampen 1905 til 2005
1907 - Kvinner får inntektsbegrenset stemmerett ved stortingsvalg

1910 - Kvinner får alminnelig kommunal stemmerett.

1912 - En lov gir kvinner adgang til de fleste embeter, unntatt er de geistlige, diplomatiske og militære embetene og statsrådsembetene.

1912 - Kristine Bonnevie blir første kvinnelige professor ved Universitetet i Oslo.

1913 - Kvinner får alminnelig statsborgerlig stemmerett.
1915 - De castberske barnelover gir alle barn samme rettslige stilling, enten foreldrene er gift eller ikke.

1922 - Kvinner får adgang til å bli statsråder.

1924 - Første mødrehygienekontor opprettes i Oslo av Katti Anker Møller.
1936 - Arbeidervernloven gir mødre rett til å ha fri fra arbeidet i seks uker før og seks uker etter fødselen og fastslår at de kan kreve å få sitt arbeide tilbake etter fødselspermisjonen.

1937 - Lov om pliktig underholdsbidrag til ektefelle ved skilsmisse vedtas.

1938 - Kvinner får adgang til alle embeter, til de geistlige bare med menighetsrådets samtykke.
1959 - Jenter og gutter i skolepliktig alder skal ha samme undervisning og pensum.
1964 - Ny navnelov innføres. Kvinner får adgang til å beholde pikenavnet ved inngåelse av ekteskap. Barnet får farens slektsnavn.
1971 - Midlertidig lov om stønad til fraskilte og separerte innføres. Denne loven består i ca. ti år inntil den innarbeides i folketrygdloven.
1978 Lov om selvbestemt abort. Norske kvinner kan selv bestemme om de vil avslutte svangerskapet innenfor 12. uke i svangerskapet. Før 1978 gjaldt loven fra 1964 som sa at kvinner som ønsket det, måtte søke en nemnd bestående av to leger om å få ta abort.
1983 - Stortinget vedtar å gi kvinner adgang til å avtjene førstegangstjeneste sammen med menn og med samme varighet.

1984 - Stortinget vedtar å innføre full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret.
1990 - Grunnloven endres slik at kvinner gis lik arverett til Norges trone, med virkning for dem født etter 1990.

Sted: Fredriksten festning, Halden.
Arrangør: Østfold Bildende kunstnere
År: 2005

DESSVERRE ER FOTODOKUMENTASJONEN BORTE. Vedlagte fotomateriale er illustrasjoner hentet fra wikimedia commons.


Hellige fallosformer