HELHET MED INNTRENGER

Hva Gjør Vi Nå?

«Hva Gjør Vi Nå»

Installasjon med to objekter.
Nummer 1 i stein, «Grunnmur».
Nummer 2 i trespon og staur, «Helhet med Inntrenger».

Mål:
Installasjon nr. 1, 120 cm x 150 cm x 45 cm
Installasjon nr. 2, diameter sirkel: 100 cm. Høyde staur fra 200 til 250 cm.

Tematikken for installasjonen er spørsmålet: Hva gjør vi når ting raser sammen rundt oss, i oss, mellom oss, i nærheten av oss? Hva gjør vi når helheten (i livet, i samfunnet, i verden) trues?
Andre og mer implisitte spørsmål kan være: Finnes det en helhet? Er alt ødelagt når alt er ødelagt? Går det en vei videre etter ødeleggelsen, når den den brutte helheten er et faktum?

Fotoene viser installasjonen fotografert utendørs i dagslys og kveldslys.
Innendørs vil lyssetting - naturlig fra vinduer, og lys fra spotter m.m. være viktig for å understreke formen og tematikken og forbindelsen mellom de to installasjonene.

Installasjon nr.1 «Grunnmur»

Antall stein: ca. 50 av liten størrelse. Skal ikke være for tungt til å kunne stå innendørs.
Stein er gammelt; det krever tid og tålmodighet for å dannes.
Stein er gjennom menneskets historie et flittig brukt materiale; til redskap, verktøy, bygg, våpen o.l.
Stein som byggemateriale i mur er svært gammelt.

Metaforisk uttrykker steinen og muren i kombinasjon tålmodighet, tid, trygghet, vern, adskillelse, bæreevne, utholdenhet, slitestyrke/soliditet, nøkternhet og skjønnhet.
Fra gammel tid av er tørrsteinsmuring det vanligste, selv om betong var kjent og brukt av egypterne på faraoenes tid.
Steinmuren i denne installasjonen kan inneha alle disse funksjonene - verne, bære, adskille, avhengig av betrakterens referanse.Installasjon nr. 2, «Helhet med Inntrenger»

Sirkelen er en ubrutt linje. Ingen kan peke hvor sirkelen begynner og slutter; den løper rundt og rundt, og er enestående i sitt slag blant de geometriske grunnformene. Derav tittelen helhet. Sirkelen beskrives av trespon og er omgitt av åtte staur.
Inntrengeren er den niende staurstokken som kiler seg diagonalt inn i sirkelen og presser seg mot staurstokken rett i mot. Slik brytes helheten; den forstyrres, forrykkes.

Sirkelen er bedre kjent i overført betydning og som geometrisk figur. Metaforisk står den for fortsettelse, evighet, ro, helhet, balanse, skjønnhet og harmoni.
En helhet er et system - fiktivt eller reelt- som en gitt gruppe/person forutsetter for sitt liv og sin virksomhet.


"Installasjonen Hva Gjør Vi Nå?" kan forstås på individ-, gruppe- og samfunnsnivå; eksistensielt, økologisk, politisk, sosialt, ideologisk...


ØDELAGT MUR

ØDELAGT MUR 1

Helhet med Inntrenger. Vinter