STEINSIRKEL I LANDSKAP

Historie om steinsirkel
Antall stein: 358.

Antall lærstykker til sko: 30.

Antall løv: 718.

Monteringstid: 8 timer.

Steinsirkelen er bygget opp som tørrsteinsmur. Det er en gammel byggemetode man finner over hele verden. Den er vakker, miljøvennlig, værhard og bestandig


STEINSIRKEL

DETALJ AV STEINSIRKEL

GRAVD OPP

LØVET KOMMER

LØVSIRKEL

ETTER VINDKASTET