STEINSIRKEL I LANDSKAP

Historien om en steinsirkel
Antall stein: 358.

Antall lærstykker til sko: 30.

Antall løv: 718.

Monteringstid: 8 timer.

Steinsirkelen er bygget uten bindemiddel, kalt tørrsteinsmuring. Det er en gammel byggemetode man finner over hele verden. Den er vakker, miljøvennlig, værhard og bestandig


STEINSIRKEL

DETALJ AV STEINSIRKEL

GRAVD OPP

LØVET KOMMER

LØVSIRKEL

ETTER VINDKASTET