Terje leser fra samlingen «Epifanier»

Optisk Berøring IV, 2018

OPTISK BERØRING IV
All kunst er møte.

Til Steinen
Lovet være motstanden
Lovet være utholdenheten
Lovet være tålmodigheten
Lovet være din grå skjønnhet, din alder og ru overflate
Lovet være dine 150 millioner år

Du støter sammen med meg når jeg oppsøker deg. Du er ikke redd ulende verktøy. Du holder dine atomer samlet lik veltrente marinejegere, du gir ikke slipp uten videre, lar deg ikke spre for alle vinder. Hamring, kutting, pigging, pussing, polering. Vi kjemper. Jeg vil ha deg. Du motsier meg og motsetter deg. Ingen av oss går seirende ut. Du temmer meg med din motstand, ditt stoff er din skjønnhet og din poesi, du er hard og nøysom.
Du er min og jeg din til vi har kjempet ferdig.
Taust binder du meg til deg. Er jeg like utholdende som du, blir vår strid til form, anelse, kontur av noe. Da er du i meg og jeg i deg, da er vi er ett, vi to.

»Grunnordet Jeg-Du kan bare sies med hele vårt vesen. Samlingen og sammensmeltningen til det hele vesen kan aldri skje gjennom meg og aldri skje uten meg. Jeg blir til ved Du-et. Idet jeg blir Jeg, sier jeg Du. Alt virkelig liv er møte.» Fra Martin Bubers bok «Jeg og Du»
OPPRINNELSE


STRANDET, bergart: gråstein


STRANDET. DETALJ


SVART SKIFER-RELIEFF MED GAMMEL HESTESØM


SKIFER-RELIEFF MED MOSE OG GAMMEL HESTESØM


GRØNT SKIFER-RELIEFF MED GAMMEL HESTESØM