TØMMER OG STEIN, 2017

TØMMER OG STEIN
Vang i Valdres

En fabel om materialer, stoff og mennesker.

»Nesten alt jeg har skrevet er private samtaler
med meg selv. Ting som jeg sier til meg selv
tête-à-tête.» Wittgenstein


»En, to, tre, fire - slik sitter jeg og noterer og
skriver småstubber for mig selv. Det er ikke til
noget, men bare gammel vane. Jeg lækker varsomme
ord. Jeg er en kran som står og drypper, en, to,
tre, fire -», «Paa gjengrodde stier», Knut Hamsun
Rester av en sivilisasjon. Grønn marmor.


Rester av sivilisasjon, Bronse


Kranium. Bakfra. Bronse


Tre¬?ll