OPTISK BERØRING III, 2014

Optisk Berøring IIUttrykket Optisk berøring, er hentet fra den tyske filosofens Martin Bubers bok «Jeg og Du» (1923). I første rekke er sammenstillingen av optikk og berøring iøynefallende fordi vi i første rekke forbinder berøring med en kroppslig erfart reaksjon på en ytre taktil stimulans. Slik jeg oppfatter ordet berøring er det et streif av noe, et nærvær som en selv tar del i idet man berøres. Videre innebærer det å vekkes opp til en bevissthet om noe annet enn seg selv og som bringer en i et forhold til det andre ved at det erfares gjennom å berøre meg.

Buber ble tidlig en markant tolker av chassidisme, den mystiske, jødiske bevegelsen som feide over Øst-Europa i det 18. og 19. århundre, og han underviste i jødisk religionsfilosofi ved universitetet i Frankfurt mellom 1924 og 1935. Han jobbet også med en tysk oversettelse av Det Gamle Testamentet, noe han først fikk fullført i 1963. I 1938 valgte han å emigrere til Palestina, hvor han ble tilbudt et professorat ved det hebraiske universitetet i Jerusalem. Her forsøkte han også å ta sin dialogiske filosofi ut i praksis ved å jobbe for bedre forståelse i møtet jøder og arabere i mellom.

Selv er jeg er påvirket av filosofene Martin Buber, Paul Ricoeur og Emmanuel Levinas. Sentrale perspektiver er Ansvaret for den Andre i et jeg -du-forhold (Martin Buber), i møtet med den Andre som konstituerende for selvet og etikken (Levinas), og at ’jeget’ blir til/forstår seg selv i samspillet med historien/ergaringen og møtet med de andre - ikke i et enerom (Ricoeur). Platons kobling av det skjønne og det sanne interesserer meg. Jeg er utdannet maler jeg lærte å bygge form; det har jeg stor nytte av som billedhugger. En krum linje er ikke en viljeløs strek, men en fast og levende form.«HULE», hvit marmor


«AVSTANDIG», hvit marmor


«SKROG», hvit marmor


«TEGN», svart marmor


«VERTIKALT TEGN», svart marmor